Velkommen til Ultrafilter webshop, Log ind eller Opret ny kontoMit Kundecenter - Log ud

DK NO SE EU

Biogas & metan filtrering

Biogas & gasfiltrering 16 & 25 bar

Omvendt Osmose

Biogas består primært af metan og kuldioxid. Fordelingen ligger oftest omkring 60% metan (CH4) og 40% kuldioxid (CO2). Det kan dog variere ganske meget, afhængig af typen af affald der bruges i produktionen af slutproduktet. Det vil ofte være fordelt således: 45-75% metan og 55-25% kuldioxid.

Biogas kan yderligere indeholde siloxaner, svovlbrinte og en smule fugt.

For at få et slutprodukt der er så rent som det kræves, skal biogassen være fri for olie og væske. Dette gøres bl.a. ved hjælp af filtrering med P-ED eller SG filterhus med et isat HT-NX filter. Filteret kan klare helt op til 180°C og er derfor yderst velegnet til biogas.

P-ED filterhuse er PED godkendt Fluid group 1 – fås med ASA- eller Flange-tilslutning i 25 bar.

 

P-ED & SG Filter housing
Housing type P-ED SG
Max. Temperature 180°C 120°C
Material SS316L Steel
Pressure 25 bar 16 bar

Om Biogas

Biogas – eller som mange kalder det; biomethan – er en type vedvarende brændstof, der fremstilles ved nedbrydning af organisk materiale. Det kan f.eks. være madrester, plantemateriale, kommunalt affald og ikke mindst husdyrgødning. Et biogasanlæg anvender en anaerob nedbrydning – hvilket betyder at nedbrydningen foregår i et iltfrit miljø. Ved at anvende denne type nedbrydning, omdannes disse organiske materialer til biogas. Biogassen kan anvendes til mange forskellige formål, men er mest anvendt indenfor brændstof til køretøjer, opvarmning og elproduktion.

Hvor anvendes biogas?

Forbrændingen af biometan fra køretøjer, er mere miljøvenlige end forbrænding af de brændstoffer vi kender i dag, såsom benzin og diesel. Derfor er biogas berettiget til støtte under forpligtelsen til vedvarende transportbrændstoffer. Af eksempler på vedvarende transportbrændstoffer i bl.a. køretøjer der er dannet af biogas, kan nævnes komprimeret naturgas (CNG) og flydende naturgas (LNG).

Elektricitet kan også produceres ved hjælp af biogas – dette sker ved hjælp af forbrænding. Elektricitet er lettere at transportere og måle end varme- og gasforsyning, men kræver til gengæld den helt rette infrastruktur, for at kunne indgå i nettet, hvilket er både omfangsrigt og omkostningstung.

Biogas anvendes yderligere i hotel- & restaurationsbranchen, produktions- & fremstillingsvirksomheder, samt i detail- & engroshandlen.

De vigtigste fordele ved biogas

Der findes mange grunde til, at biogasteknologi er et godt alternativ til anden teknologi. Først og fremmest fordi råmaterialet der anvendes, er meget billigt. I landbruget er det praktisk taget gratis, da biogassen kan anvendes til en række husholdnings- og landbrugsformål.

Når biogassen afbrændes, produceres der ikke skadelige gasser og derfor beskrives biogas som miljømæssigt ren.

En af de mest praktiske fordele ved biogas er, at den teknologi der kræves til produktionen, i mange tilfælde er ganske enkel og kan produceres i både lille og større skala, uden at der behøves at skyde store startkapitalinvesteringer i det.

Da denne type af energi er en vedvarende og ren energikilde, der er baseret på en kulstofneutral proces, frigives der ikke nye mængder kulstof til atmosfæren, når man bruger biogas. Derudover bidrages der til at undgå at deponere madaffald, hvilket har en positiv indvirkning på miljø og økonomi. Samtidig bidrager biogas også til at reducere jord- og vandforurening fra animalsk og menneskeligt affald, hvilket gør det muligt at opretholde et sundt og sikkert miljø for samfund verden over.

Da metan bidrager til klimaændringerne, bidrager biogas til at reducere udledningen af metan til atmosfæren, hvilket så igen bidrager til at modvirke klimaændringerne og dermed kan hjælpe til at mindske den umiddelbare indvirkning på miljøet.

Biogas - Er det godt eller skidt?

Kort fortalt, så er biogas en fremragende kilde til at få ren energi, da den har en mindre indvirkning på miljøet end de fossile brændstoffer vi bruger store mængder af. Selv om biogas ikke har en nulvirkning på økosystemerne, er den kulstofneutral.

Det skyldes, at biogas bl.a. produceres af plantemateriale, som tidligere har bundet kulstof fra kuldioxid i atmosfæren. Der opretholdes en balance mellem den mængde kulstof der frigives som følge af produktion af biogas og den mængde kulstof, der optages fra atmosfæren.