Velkommen til Ultrafilter webshop, Log ind eller Opret ny kontoMit Kundecenter - Log ud

DK NO SE EU

Billede: 1264LOVGIVNING & VEJLEDNING I BRUG AF ÅNDEMIDDELLUFT

Arbejdstilsynet har udarbejdet en AT-vejledning ang. trykluft til åndedrætsværn D. 05.1 af juli 2000. AT-vejledningen beskriver bl.a. krav til åndemiddelluftens kvalitet. Den påbyder også en kontrol af denne (bør foretages mindst 1 gang om året).

 

KVALITETEN AF ÅNDEMIDDELLUFT

Arbejdstilsynets acceptværdier for indhold af stoffer i åndemiddelluft. Du kan læse mere om reglerne i forbindelse med Åndemiddelluft på arbejdstilsynets hjemmeside klik her 

 

ARBEJDSGIVERENS PLIGTER IFØLGE ARBEJDSTILSYNET

 Billede: 1266  
 • Åndemiddelluften må ikke medfører sundhedsfare.
 • Der er en tilstrækkelig mængde åndemiddelluft.
 • Anlægget skal helhedsvurderet af en kvalificeret person, inden det tages i brug første gang. Vurderingen skal omfatte tilstandskontrol af kompressor, luftbehandlings- og distributionssystemer og luftindtagets placering.
 • At der sker en systematisk registrering af anlæggets drift.
 • At brugeren er instrueret i korrekt tilkobling til anlægget, daglig justering af luftmængde og tryk, samt kontrol af trykluftkvaliteten ved “snusetest”. En “snusetest” er en simpel metode til kontrol af, at åndemiddelluften er umiddelbart af god kvalitet.
 • Testen udføres ved, at brugeren altid lugter til åndemiddelluften, inden den tages i brug.
 • Vedligeholdes, kontrol og rengøring af anlæg.
 • Kontrol og vedligehold af trykluftanlæg
 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at anlægget bliver efterset af en kvalificeret person, fx leverandøren eller af en anden sagkyndig på området. Kontrol, vedligeholdelse og rengøring kan varetages af disse eller af virksomheden selv.

 

 

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE BEHØVER IKKE VÆRE OMKOSTNINGSFULDT

Det kan være svært at holde styr på alle områder af sin produktion når man er en mindre eller mellemstor virksomhed. Det er vi meget bevidste om hos Ultrafilter og derfor tilbyder vi altid hjælp og vejledning i forbindelse med vores produkter. Det betyder at vi ikke kun kan servicere vores egne produkter, men for os der handler det om at kunden får den bedste løsning, så har I et anlæg, der er af andet mærke men stadigvæk er fuldt funktionelt vil vi gå ind og tilbyde en service løsning til jeres behov. Vi har uddannet personale og godkendt udstyr til at udføre ovennævnte målinger.

Kontrolproceduren er følgende:

 1. Der foretages en helhedsvurdering og syn af anlægget.
 2. Findes anlægget i orden, foretages en måling af åndedrætsluftens kvalitet med vores udstyr.
 3. Herefter udarbejdes en rapport, som sendes.

Kontakt os på +45 82 3030 20 for at hører nærmere om en løsning der passer til jeres behov.