Velkommen til Ultrafilter webshop, Log ind eller Opret ny kontoMit Kundecenter - Log ud

DK NO SE EU

Åndemiddelluft filter

Aandemiddel

Trykluft fra en kompressor, kan anvendes som åndemiddel, hvor oxygen koncentrationen er for lav (mindre end 17%). Er oxygen koncentrationsniveauet mindre end 17% er den omgivende luft ikke anvendelig som åndemiddel luft.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en AT-vejledning angående. Trykluft til åndedrætsværn D. 5.1 af juli 2000.

AT-vejledningen beskriver blandt andet. krav til åndemiddelluftens kvalitet. AT-vejledningen påbyder også en kontrol af åndemiddelluftens kvalitet (Dette bør foretages mindst 1 gang om året).

Mere om lovgivningen omkring åndemiddelluft her

Stof

Accepterede værdi

Kulilte (CO) 2,5 ppm
Kuldioxid (CO2)

500 ppm

Vandindhold 700 mg/m3
v. atmosfæretryk (1 bar abs, 20°C) 
(renhedsklasse 4 iht. ISO 8573-1)
Totalt olieindhold (aerosol og damp)

0,1 mg/m3
(renhedsklasse 2 iht. ISO 8573-1)

Nitrøse gasser (NO, NO2)

0,5 ppm
(summen af nitrøse gasser)

Svovldioxid 0,04 ppm
Svovlbrinte 0,7 ppm
Organiske opløsningsmidler 0,1 mg/m3
(summen af organiske opløsningsmidler)
Partikler (total støv) 0,5 mg/m3
Bakterier

10.000 enheder/ml (CFU/ml) i kondensat

Skimmel 10.000 enheder/ml (CFU/ml) i kondensat
Enterobakterier

må ikke forekomme

System opsætning i åndemiddel anlæg

1. Indsugning i friskluftzone med grovfilter.
2. Oliesmurt kompressor med indbygget indsugningsfilter.
2a. Overvågning af kompressortemperatur.
3. Efterkøler med cyklon.
4. Partikelfilter 1 µm.
5. Partikelfilter 0,01 µm.
6. Adsorptionstørrer.
7. Støvfilter 1 µm.
8. Lagerbeholder ("tør trykluft").
9. Temperaturmåling.
10. Dobbeltfilter (partikelfilter 0,01 µm og kulfilter).
11. Reduktionsventil.
12. Bæltefilter. (Se også afsnittet om kulfiltre).
13. Kondensataftapning. Alt kondensat skal opsamles i en olie/vandudskiller for bortskaffelse

 

Produkt fordele

  • - Filterhuset har automatisk drænventil (filterhus SMF) vi anbefaler Max. indgangstemperatur på 35° C.
  • - Partikel filter, fjerner faste partikler større >0.01 my, med levetid en på ca. 1 år.
  • - Kulfilter, der fjerner olie og oliedampe ned til 0.003 ppm, levetid er ca. 1000 timer
  • - Reduktionsventil m/manometer, der justerer arbejdstryk manuelt
  • - Max tryk 10 bar, normal arbejdes er tryk 4-5 bar